Saxion–studenten ontwerpen innovatieve virtuele tour voor DEMCON

saxion

Afgelopen week werkten circa 1200 (internationale) studenten en havisten bij Saxion aan tientallen vraagstukken uit het bedrijfsleven. Een vakjury, bestaande uit bedrijven uit de regio, koos de virtuele tour die DEMCON kan inzetten bij beursbezoeken, als winnende oplossing. Met de zogenaamde Virtual Information Point (VIP) kan een beursbezoeker kennismaken met de kernactiviteiten van DEMCON.

saxionProjectleider Rick Booijink, student Industrieel Product Ontwerpen: “Het doel van onze projectgroep was om iets te bedenken waar een technologisch topbedrijf als DEMCON zich op een beurs mee kan onderscheiden. In ons ontwerp kan de beursbezoeker een virtuele tour door het bedrijf maken, aangestuurd door hun ogen. Het was een zeer leerzame en leuke week.” De winnende projectgroep bestond uit Nederlandse en Duitse studenten van diverse opleidingen; Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Bedrijfseconomie en Industrieel Product Ontwerpen.

Bedrijfsleven helpen bij oplossingen
In de International Project Week bedachten studenten van diverse technische en economische opleidingen én scholieren samen oplossingen voor praktijkopdrachten van bedrijven. Dit waren vooral innovatieve projecten waarbij behoefte is aan een frisse blik op het vraagstuk. De resultaten van vorige jaren hebben ook daadwerkelijk geleid tot vernieuwingen of verbeteringen bij de opdrachtgevers.

Living Technology
Met Living Technology laat Saxion technologie leven. Niet als abstract stukje techniek, maar als integraal onderdeel van ons leven en werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. Studenten maken kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. Dit kan alleen door over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken met andere disciplines. Zo ontstaan geweldige innovaties.

Meer informatie: www.saxion.nl/projectweek.

Internationaal Project Week op Saxion

saxion

Studenten werken opdracht uit tijdens International Project Week op Saxion

Maandag 1 februari is de achttiende editie van de International Project Week bij Saxion van start gegaan. Ongeveer 1200 (internationale) studenten en middelbare scholieren, zetten een week lang hun tanden in opdrachten van bedrijven. De studenten werken in interdisciplinaire teams aan de opdrachten. Ook voor ons zijn drie teams aan de slag gegaan met het ontwerpen van een innovatieve beursopstelling voor de business unit Industrial Systems. De docenten/begeleiders van de internationale studenten hebben vanmiddag een bedrijfsbezoek aan DEMCON gebracht.

Vrijdag 5 februari tussen 9.00 en 11.00 uur worden de ideeën van studenten gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over de Internationale Project Week op www.saxion.nl/projectweek.

saxion

21 april 2016 LEO Robotics Congress 2016

LEO, congress, banner, robotica, universiteit twente, event

LEO, congress, banner, robotica, universiteit twente, eventRobots zijn volgens media en politiek tegelijkertijd de grootste kans én de grootste bedreiging voor Nederland. Enerzijds horen we over een utopische toekomst waarin robots zorgen voor ongekende productiviteit en zelfs voor een betere kwaliteit van zorg. Anderzijds zorgt de gedachte aan robots voor doembeelden van massale werkloosheid en een verschraling van diezelfde zorg. In het midden van deze extremen bevinden zich de ondernemers en vele anderen die zich afvragen welke invloed robots zullen hebben op hun organisaties en op henzelf. Dat robots de komende jaren steeds belangrijker worden is zeker. Hoe kunnen bedrijven anticiperen op de veranderingen die hen te wachten staan?

Op 21 april 2016 organiseert LEO een jaarcongres waar deze en andere vragen worden beantwoord door de gehele robotica-gemeenschap van Oost-Nederland. LEO is een samenwerkingsverband van organisaties die zich onder andere bezighouden met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en testen van robots. DEMCON is lid van dit samenwerkingsverband. Tijdens het event geven inspirerende sprekers en live-demonstraties geven u een realistisch beeld van de invloeden die robots op uw bedrijf kunnen en zullen hebben. Robotica is domein-overschrijdend en daarmee voor iedere organisatie relevant. Samen met de Universiteit Twente en het Saxion laten de hightech bedrijven zien welke ontwikkelingen plaatsvinden in Oost-Nederland. Van robots in de zorg tot in de smart industry en van toepassingen in de agro tot inspectierobots.

Voor meer informatie over dit congres, zie website LEO Robotics.

 

Gevoelig instrument voor minimaal-invasieve operaties

optigrip, minimaal-invasief opereren

De OptiGrip is een gevoelig instrument voor het uitvoeren van minimaal-invasieve operaties, waarbij dunne buizen via incisies het lichaam binnengaan. De hendels van de OptiGrip geven zelfs het kloppen van zeer kleine aders door aan de handen van de opererend arts. Bij laparoscopische operaties gaan dunne buizen via kleine incisies het lichaam binnen. Tangen en grijpers bij de tip van de buizen manipuleren het weefsel. Een cameraatje in een van de instrumenten geeft de arts beeld. De patiënt loopt zo weinig letsel op en herstelt sneller. Minpunt is dat de hendels, die via dunne staafjes in de buis de grijpers aansturen, geen feedback geven over de kracht op het weefsel, zo weet gynaecoloog dr. Michel Vleugels uit ervaring. ‘De kans dat je te hard knijpt en schade toebrengt, is groot.’
optigrip, minimaal-invasief opererenDe zogeheten OptiGrip is echter zo gevoelig dat de hendels zelfs het kloppen van zeer kleine aders doorgeven aan de handen. Het instrument is ontwikkeld door Endoscopic Force-reflecting Instruments (EFI), een start-up van Vleugels. ‘We hebben daarbij intensief samengewerkt met TNO, de UT Twente, Demcon in Enschede, het Radboudumc en het Alkmaarse Technobis.’

De Ingenieur – editie 1 – Gevoelig instrument voor minimaal-invasieve operaties

Lees hier het artikel

TEDD: Total Epicardial Device Delivery

TEDD project, efficiënt elektrodes van pacemakers, Total Epicardial Device Delivery,

De bedrijven DEMCON advanced mechatronics en DEMCON Inbiolab krijgen samen bijna 300.000 euro aan Europese subsidie voor het uitvoeren van het innovatieve Total Epicardial Device Delivery (TEDD) project in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het geld is afkomstig uit het EFRO-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in totaal 4,3 miljoen euro subsidie toegekend aan 18 innovatieve projecten in Groningen, Friesland en Drenthe. De provincie Groningen co-financiert daarnaast 10% van het projectbudget uit eigen middelen.

Binnen het TEDD project zullen de projectpartners een innovatief chirurgisch instrument door-ontwikkelen en valideren. Het instrument staat toe om accuraat en efficiënt elektrodes van bijvoorbeeld pacemakers op de optimale plek op de hartwand te bevestigen middels een minimaal invasieve chirurgische procedure. Het instrument wordt zo ontwikkeld dat alle benodigde handelingen (navigeren, analyseren en plaatsen van de elektrode) in een vloeiende workflow uitgevoerd kunnen worden. In het project worden alle benodigde ontwikkelingen verricht om het instrument in de kliniek te kunnen testen.

TEDD project, efficiënt elektrodes van pacemakers, Total Epicardial Device Delivery,

 

 

 

 

 

europese unie

Project SLING (Sloshing of Liquefied Natural Gas)

Sling project, sling program, LNG-tanks

Overstappen naar vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector kan de CO2-uitstoot tot 20 procent verlagen, en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat te bereiken zijn de komende jaren investeringen nodig in lever- en laadstations, in bevoorradingsschepen en in het ombouwen van schepen en vrachtwagens om LNG als brandstof te gebruiken.
Sling project, sling program, LNG-tanksHet programma SLING ontwikkelt de ontbrekende kennis om nieuwe technologie voor LNG-tanks mogelijk te maken, waarbij de kosten voor de scheepvaart significant worden gereduceerd. De uitdaging bij het ontwerpen van een LNG-tank is om het ‘klotsen’ van LNG in de tanks te kunnen voorspellen. Dit klotsen, ontstaat door het bewegen van het schip en kan de tank beschadigen. Dit brengt risico’s met zich mee en staat grootschalige introductie van LNG in de weg. SLING moet het zeer complexe klotsgedrag van LNG gedetailleerd in kaart brengen. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor nieuwe experimenten, geavanceerde metingen en computermodellen, in samenwerking met grote en kleine bedrijven die sterke spelers zijn in de LNG-industrie. DEMCON BuNova neemt deel aan het SLING project.

Klik hier voor meer informatie over het programma.

DEMCON genomineerd voor de Rode Loper 2015

Twente, rode loper, nominatie, rode loper 2015, Twente get connected

DEMCON is genomineerd voor de Rode Loper 2015, een prijs die jaarlijks door Twentse netwerkorganisaties wordt uitgereikt aan een bedrijf dat het afgelopen jaar een belangrijke (branche)prijs heeft gewonnen. In totaal zijn er zes genomineerden. De overige genomineerden zijn: TriMM, Trioliet, Universiteit Twente, Solar Team Twente en Raedthuys Groep.

De genomineerden voor de Rode Loper moeten in het jaar 2015 een prijs, award, nominatie hebben gewonnen en daarmee zichzelf én Twente bovenregionaal, nationaal en mogelijk zelfs internationaal op de kaart hebben gezet. De nominaties die mee mogen doen, moeten gaan over innovatie en ondernemerschap en hebben betrekking op de economische motor van Twente (HTSM/logistiek/toerisme).

De prijs wordt op 11 januari a.s. uitgereikt. Het winnende bedrijf krijgt een jaar lang de titel ‘Topambassadeur van Twente’.

twente get connected.png

Team Bonhoeffer college wint prijzen is First Lego League

First Lego League, Saxion, TTB beker

Het Team Technasium Bruggertstraat heeft tijdens de regiofinale van de First Lego League maar liefst 2 prijzen in de wacht gesleept: de prijs voor de beste coaches (o.a. twee leerlingen uit 4 en 5 havo) en de prijs voor de beste robot-strategie en -innovatie. Op zaterdag 12 december verwelkomde Saxion Enschede dertig First LEGO League teams voor de Regiofinale Oost-Nederland. Ruim 310 scholieren tussen 8 en 15 jaar oud van scholen uit Oost-Nederland gingen met elkaar de strijd aan met hun zelfgebouwde LEGO robot.

De afgelopen maanden werkten de leerlingen van de Bruggertstraat samen met hun begeleiders Wendy Pereira, Hans Vester en stagiair Abel Gerritsen aan een maatschappelijk probleem rondom afvalverwerking en daarnaast bouwden zij hun LEGO-robot. Op de finaledag presenteerde het team de resultaten van hun onderzoek en de werking van hun LEGO-robot aan de jury.

First LEGO League
Saxion organiseert jaarlijks de regionale First Lego League wedstrijden in Enschede en Deventer. Deze wedstrijd daagt jongeren uit om techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van opdrachten gericht op profiel- en studiekeuze. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en komen terug in een jaarlijks wisselende ‘challenge’. Het thema  afvalverwerking stond dit jaar centraal. Wat komt er allemaal kijken bij het verwerken van afval? Het volledige proces komt aan bod; van verzamelen, sorteren tot het hergebruiken van afval.

Technasium
De locatie Bruggertstraat is één van de scholen in Nederland die een Technasium-afdeling heeft. Binnen deze leerstroom leren leerlingen samen met het bedrijfsleven hoe zij bètavakken in de praktijk kunnen toepassen en kijken achter de schermen van verschillende bèta- of technische beroepen. DEMCON heeft voor deze wedstrijd de robots gesponsord.

TTB compleet

SLING project

bunova sling

Het bestuur van Technologiestichting STW heeft groen licht gegeven voor vijf omvangrijke onderzoeksprogramma’s die leiden tot innovatieve technologieën. Een van deze programma’s is het SLING project waar DEMCON BuNova aan deelneemt.

Het SLING project
Overstappen naar vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector kan de CO2-uitstoot tot 20 procent verlagen, en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat te bereiken zijn de komende jaren investeringen nodig in lever- en laadstations, in bevoorradingsschepen en in het ombouwen van schepen en vrachtwagens om LNG als brandstof te gebruiken.
Het programma SLING ontwikkelt de ontbrekende kennis om nieuwe technologie voor LNG-tanks mogelijk te maken, waarbij de kosten voor de scheepvaart significant worden gereduceerd. De uitdaging bij het ontwerpen van een LNG-tank is om het ‘klotsen’ van LNG in de tanks te kunnen voorspellen. Dit klotsen ontstaat door het bewegen van het schip en kan de tank beschadigen. Dit brengt risico’s met zich mee en staat grootschalige introductie van LNG in de weg. SLING moet het zeer complexe klotsgedrag van LNG gedetailleerd in kaart brengen. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor nieuwe experimenten, geavanceerde metingen en computermodellen, in samenwerking met grote en kleine bedrijven die sterke spelers zijn in de LNG-industrie.

Klik hier voor meer informatie.