Work in progress: Smart micromachining

adalam

The European ADALAM project aims to develop a sensor-based adaptive micromachining system for zero-failure manufacturing, based on ultrashort-pulse laser ablation and a novel depth measurement sensor, together with advanced data analysis software and automated system calibration routines. The technology developed will generate new solutions for manufacturing of high-quality and innovative products, such as adaptive micromilling of 2.5D structures, defect detection and removal, and texturing of complex tool features.

adalamMiniaturisation, advanced highperformance materials and functional surface structures are all drivers behind key enabling technologies in high-end production. Ultrashort-pulse lasers have enabled new machining concepts, where the big advantages of laser machining are combined with a quasi-non-thermal and hence mild process, which can be used to machine any material with high precision.
Current laser-based machine systems for microprocessing are built on a precision motion axis combined with a scanner using galvanometric moving mirrors. An innovative machine concept is presented by the company Lightmotif (Figure 1). This system enables high-precision micromachining of different structures over workpieces from small to large sizes.

However, there is a significant barrier artikel mikroniek_focalfor the full exploitation of the potential process characteristics, namely the lack of a smart/adaptive machining technology. The laser process in principle is very accurate, but small deviations, e.g. in the materials to be processed, can compromise the process results and the product functionalities to a very large extent. Therefore, feedback systems are needed to keep the process stable and constant, warranting an accurate result.

 

Read here the entire article Mikroniek 4 – Work in progress smart machining

About ADALAM

The European ADALAM project was set-up to deliver convincing evidence to SMEs of the benefits of the use of adaptive ultrashortpulse laser based manufacturing systems and the monitoring and control with inline dimensional metrology as well as final quality assurance. All these goals lead to a considerable enhancement of the exploitation and usage of material and resources and the consequent generation of high-quality final products.
This Horizon 2020 project runs from 2015 to 2017 and is being coordinated by Unimetrik, a Spanish metrologic service company and calibration laboratory. Within the project one working group
concentrates on the development of the inline high-precision measurement system under the coordination of the Fraunhofer Institute for Production Technology IPT in Aachen, Germany.
Contributors include the Spanish companies Unimetrik and Datapixel, the German company Sill Optics, as well as the Dutch companies DEMCON, Focal and Lightmotif.

DEMCON sponsor van Solar Team Twente

red one, zonneauto, solar team twente, sponsor

Ook dit jaar is DEMCON trotse sponsor van het Solar Team Twente, Powered by Human Energy. Het Solar Team Twente bestaat uit 19 enthousiaste studenten van Saxion en Universiteit Twente die allemaal 1 doel hebben; het winnen van de World Solar Challenge 2015!

Met de Red One zal het team een afstand afleggen van 3000 kilometer dwars door de Australische outback, van Darwin naar Adelaide. In totaal starten 40 teams uit verschillende werelddelen in oktober. Het opvallende aan deze zonneauto is het asymmetrische design. In tegenstelling tot voorgaande modellen, valt er nu maar 1x per dag schaduw van de cockpit op het paneel, wat voordelig is voor de zoninkomsten.

red one, zonneauto, solar team twente, sponsor

 

 

 

 

 

3V-ontwikkeling: samen met de klant van idee naar marktrijp product

kwaliteitskringtwente artikel

In ruim twintig jaar is DEMCON uitgegroeid van een klein mechatronisch ontwerpbureau tot een high-end technologieleverancier met ruim 200 medewerkers. Blijkbaar is het gelukt om juiste dingen op een juiste manier te doen. Trefwoorden zijn vrijheid in conceptkeuze en structuur in conceptuitwerking. Belangrijkste hulpmiddel voor het beheersen van de kwaliteit in innovatie is het 3V-model, voor proof-of-principle, prototype en pre-productie.

v-model uitgebreidVanzelfsprekend hanteren we bij DEMCON relevante kwaliteitssystemen, ISO 9001 en 13485, en is het projectmanagement goed geregeld. Cruciaal is echter onze ontwikkelfilosofie, waarin we in nauwe samenwerking met klant/eindgebruiker het bekende V-model (specificeren, ontwerpen, realiseren en verifiëren) volgen. Uiteindelijk gaat het om de validatie door de klant: functioneert het product/systeem zoals hij met de user requirements heeft beoogd? Onze ontwikkelaars en productie-engineers doorlopen het V-model zo nodig drie keer, voor proof-of-principle, prototype en preproductie – ook wel aangeduid als feasibility, design en industrialisatie. Tijdens de feasibility-fase wordt de haalbaarheid van het concept beproefd. In de prototypefase wordt het gehele product ontworpen en geverifieerd. Het ontwerp van het product wordt vastgelegd in de DHF (Design History File). Een derde ‘V’ is vaak nodig om de laatste verbeteringen in het product door te voeren. Hierbij wordt de DHF geüpdatet. In de pre-productie wordt het productieproces voor het product ingericht. Dit wordt vastgelegd in de DMR (Device Master Record). Indien het product seriematig wordt geproduceerd, wordt de traceability-informatie per serienummer bijgehouden in de DHR (Device History Record). Bij de eerste doorloop van het 3V-model, de proof-of-principle-fase, richten we ons op het bepalen van de grootste risico’s in het ontwerp, omdat we die als eerste willen uitsluiten. Bij DEMCON zijn we immers vaak bezig met innovatie op de rand van wat mogelijk is en verzinnen we soms een compleet nieuw principe. De case van het oogchirurgiesysteem EVA illustreert dat voor een nieuw pompprincipe. Maar ook de inzet van een bekende functie, zoals een bepaalde motor, in een ander toepassingsgebied kan risicovol zijn, omdat niet op voorhand bekend is hoe die motor zich daar gedraagt.

DORC pomp, oogchirurgie, EVAVrijheid

Met onze aanpak kunnen we dus de grootste risico’s in de vroegste projectfase, tegen de laagste kosten, elimineren. In die beginfase zitten we niet meteen achter ons bureau te ontwerpen, maar gaan we het gesprek met de klant aan. We luisteren naar diens functionele wensen en laten hem, getriggerd door onze kritische vragen, formuleren ‘wat’ hij wil. Vervolgens nemen wij de vrijheid om het ‘hoe’ in te vullen. Immers, wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met conceptuele oplossingen in een breed scala aan domeinen, waardoor we een zo compleet mogelijk morfologisch overzicht van potentiële oplossingen kunnen opstellen. De EVA-case laat zien dat dit mogelijkheden biedt voor kruisbestuiving tussen de diverse domeinen. Als opdrachtgever D.O.R.C. het type pomp had voorgeschreven, hadden wij niet met ons nieuwe, veiliger en gebruiksvriendelijker, concept kunnen komen. Maar het toepassen van concepten uit een bepaald domein in een totaal andere toepassing brengt wel risico’s met zich mee. Vandaar de focus op risk management vanaf de projectstart.

Volledige doorloop

In de eerste fase van het 3V-model ligt de bal nog vooral bij DEMCON, maar in de prototypefase wordt de klant nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de user requirements. Na afsluiting van deze fase hebben we de DHF op orde. Daarna volgt de derde V-loop, die voor de pre-productie, waarin het productieproces wordt uitontwikkeld. Daarvoor ligt bij ons in de organisatie een duidelijke knip. DEMCON Advanced Mechatronics is verantwoordelijk voor de POP- en protofase, DEMCON Production voor de pre-productie. Dit geeft een extra garantie op het consciëntieus en volledig doorlopen van het 3V-model. DEMCON Advanced Mechatronics zal er bijvoorbeeld op toezien dat de protofase pas wordt afgesloten als aan alle systeemeisen is voldaan, dus als bijvoorbeeld ook een EMC-test (op elektromagnetische compatibiliteit, d.w.z. geen storing met andere apparatuur) met goed gevolg is doorlopen. Overigens besteden we al vanaf het begin aandacht aan de workflow voor het nieuw te ontwerpen systeem of product, tot aan productie en transport toe. Dat vertalen we naar het ontwerp met behulp van onze DfX-aanpak: design for manufacturing, service, testing, cleaning, enzovoort.

Structuur

Zo ‘vrij’ als we samen met de opdrachtgever een project aanvliegen, zo gestructureerd werken wij het uit. In elke loop van het 3V-model werken wij dezelfde reeks documenten uit ons kwaliteitssysteem af, van System Requirements Document (SRD) en Concept Design Description (CDD) tot aan Hardware Detail Document (HDD) en Test & Analysis Report (TAR). Het doel van deze aanpak is het stapsgewijs verifiëren van de requirements. Elke stap in een doorloop van het V-model sluiten we met een helder beslismoment af. Dit om te voorkomen dat we alvast aan een volgende stap beginnen en daarin keuzes maken die later wellicht weer moeten worden teruggedraaid op grond van de uiteindelijke uitkomst van de vorige stap. Natuurlijk hebben wij ook wel eens ons hoofd gestoten. Er staat altijd kosten- en tijdsdruk op een project. Maar wij proberen de klant mee te nemen in de beslissingen en hem ervan bewust te maken dat het beter is te wachten tot een stap of een complete fase echt is afgesloten. Door onze stapsgewijze aanpak met regelmatige updates van mee- en tegenvallers bewaken we samen met de klant kosten en tijd. Dat is ook nodig, omdat we vanwege het innovatieve karakter van onze projecten vooraf vaak geen gedetailleerde begroting kunnen maken.

Medische productontwikkeling

Onze gestructureerde aanpak betaalt zich met name uit bij medische productontwikkeling. We zijn, zoals gezegd, gecertificeerd voor ISO 13485 en kunnen zelfstandig medische producten ontwikkelen en de verantwoording nemen voor het certificeringstraject. Het is bijzonder voor een (grote) mkb’er – als DEMCON is – dat we dat proces helemaal in eigen hand kunnen houden. Dat is onder meer te danken aan het feit dat in elk project vanaf het begin een quality engineer deel uitmaakt van het ontwerpteam.

Conclusie

DEMCON hanteert een uitgebreid systeem voor beheersing van de kwaliteit in innovatie. Dat biedt enerzijds ruimte voor de ontwikkeling van vernieuwende concepten en bouwt anderzijds zoveel mogelijk zekerheden in waardoor de technische en financiële risico’s beperkt blijven. Het 3V-model oogt sterk geformaliseerd en wellicht over gedimensioneerd, maar voor innovatie ‘op de grens’ werpt het bij DEMCON z’n vruchten af.

Artikel Kwaliteitskring Twente, Themanummer 2015

Open hier het artikel als PDF bestand

DEMCON neemt specialist in animatie en illustratie Nymus3D over

Nymus 3D, illustratiebedrijf, wetenschap

Per 1 juli heeft high-end technologieleverancier DEMCON het Enschedese visualisatiebedrijf Nymus3D overgenomen. Deze spin-off van de Universiteit Twente legt zich toe op illustratie en 3D animatie voor het communiceren van complexe concepten op een heldere en visueel hoogstaande manier. Tot nu toe werkt Nymus3D vooral voor wetenschappers, maar in de industrie liggen nieuwe kansen. De eerste projecten met DEMCON zijn al gestart. De overname verschaft Nymus3D, dat nu vijf medewerkers telt, een stabiele basis en armslag voor groei.

Jeroen Huijben studeerde technische natuurkunde aan de Universiteit Twente (UT) en richtte in 2010, samen met twee vennoten, Nymus3D op. Ze gingen zich toeleggen op illustratie en 3D animatie voor het communiceren van complexe concepten op een heldere en visueel hoogstaande manier. Huijben had geconstateerd dat zijn eigen vakgebied focust op formules en grafieken en nog te weinig doet met visualisatie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de medische wetenschap, die al eeuwen aansprekende visualisaties presenteert. Huijben zag een gat in de markt en dat resulteerde in Nymus3D. De spin-off van de UT telt anno 2015 vijf medewerkers en heeft een aansprekend portfolio opgebouwd, nog vooral op het gebied van medische en farmaceutische wetenschap en technologie. De UT is een belangrijke klant, naast andere universiteiten (zoals Utrecht, Groningen, Nijmegen en Harvard Medical School), instituten als CERN (onderzoek naar elementaire deeltjes) en bedrijven in Nederland, Duitsland en de VS.

Hightech

DEMCON-directeur Dennis Schipper was vanaf het eerste contact onder de indruk van het werk van Nymus3D. “Zij maken fantastische dingen voor wetenschappers in takken van sport die voor ons relevant zijn. Ik was verrast over de kwaliteit en snelheid waarmee zij visualisaties maken. Je kunt er ook hightech mee visualiseren, de wereld waarin wij actief zijn. Ze hebben veel internationale exposure en dat kan weer afstralen op de DEMCON Groep. Ze zijn nu nog een kleine club met vijf mensen en het is daarom goed als ze snel minstens verdubbelen, zodat ze robuuster worden.” De overname per 1 juli door DEMCON moet daaraan bijdragen. Nymus3D gaat nu verder onder de naam DEMCON Nymus 3D. Het blijft zelfstandig markten bewerken en klanten bedienen en participeert daarnaast in projecten binnen de DEMCON Groep. De eerste zijn al gestart, onder meer rond ‘needle steering’ voor beeldvorming bij de diagnostiek van verschillende kankervormen.nymus3d

Groeiende behoefte

Een belangrijke focus blijft bij DEMCON Nymus 3D op de wetenschappelijke wereld liggen, verklaart Huijben. “Onze klanten daar hebben bij uitstek behoefte aan onze visualisaties, voor wetenschappelijke en populariserende presentaties. Wij hebben er een groot netwerk opgebouwd. Doordat men er op het scherp van de snede werkt aan nieuwe ontwikkelingen, moeten wij bijblijven met de kennis en de technieken die we voor onze visualisaties kunnen inzetten.” Wel liggen er in de industrie nieuwe kansen, aldus Huijben. “Voor DEMCON kunnen productvisualisaties interessant zijn, in hun marketing. Ook kunnen onze beelden al in de vroege fase van een ontwikkeltraject helpen om inzicht te bieden in een nieuw concept en daarover met de opdrachtgever te communiceren.” Een goede visualisatie kan voorts helpen bij ‘virtual prototyping’, wanneer prototypes worden gepresenteerd en onderzocht zonder dat er fysiek al iets hoeft te worden gebouwd. Klanten van DEMCON, bijvoorbeeld in de medische hoek, hebben eveneens behoefte aan visualisatie, weet Huijben. “Echte foto’s van hun toepassingen zien er niet altijd goed uit, met visualisaties kunnen die duidelijk en aantrekkelijk worden gepresenteerd. Onze kracht is bijvoorbeeld dat we inzoomen op de interactie tussen medische instrumenten en menselijk weefsel.”

Verduidelijken en bruggen bouwen

Nymus3D, illustratie, wetenschapDe overname door DEMCON verschaft Nymus3D een breder en steviger fundament en meer armslag om te groeien. De leden van de Raad van Advies van Nymus3D juichen dat toe. Hans Clevers is hoogleraar moleculaire genetica en was tot voor kort president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Utrechtse toponderzoeker maakt met veel succes gebruik van animatie om zijn complexe vakgebied te verduidelijken op wetenschappelijke conferenties en op tv bij De Wereld Draait Door. Dave Blank is hoogleraar materiaalkunde en wetenschappelijk directeur van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente. Hij zet zich in voor de kruisbestuiving tussen wetenschap en kunst en het bouwen van bruggen tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Visualisatie kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Succes DEMCON ook in regio Eindhoven

Demcon, Hightech, Eindhoven, Son

Het bedrijf DEMCON is Enschedees, maar sinds vier jaar ook van deze regio. De vestiging van het bedrijf in Son zorgt voor een extra impuls. DEMCON is volwassen geworden in Enschede, maar heeft een Eindhovens karakter.

Artikel Eindhovens Dagblad, vrijdag 19 juni 2015

Demcon, Hightech, Eindhoven, SonDat komt volgens directeur-eigenaar Dennis Schipper omdat hij promoveerde bij professor Rien Koster. “Hij was behalve hoogleraar in Eindhoven en Twente ook specialist bij Philips CFT, nu Philips PINS. Van hem heb ik veel geleerd en hij stimuleerde me om in 1993 voor mezelf te beginnen. Zo kwam het dat wij het enige ingenieursbureau buiten Eindhoven werden, dat zich bezighoudt met mechanische en elektrische apparaten. Inmiddels zijn we een van de grootste in Nederland.”
Vier jaar geleden besloot het bedrijf een vestiging in de regio Eindhoven te openen. “We reisden al vijftien jaar op en neer, want hier zitten veel klanten van ons. We kregen duidelijke signalen dat wanneer we hier gevestigd zouden zijn dat we dan een nog interessantere partner zouden zijn. We hebben nooit zijn van het besluit gehad. Verassend snel hebben we een groep van ruim dertig mensen, inclusief Macawi dat we 2 jaar geleden overnamen, samengesteld en we groeien nog steeds. In Enschede zijn ervaren mensen wat moeilijker te vinden en daarom werven we veel onder afstudeerders van de Universiteit Twente. In de regio Eindhoven zijn veel grote hightech bedrijven en daarom is de keuze in ervaren mensen hier groter. Veel van hen zien een klein bedrijf dat snel resultaten boekt als een aantrekkelijke werkgever.”

Assemblagehal

Toch is de hoofdvestiging van DEMCON in Enschede nog altijd veel groter. Het bedrijf heeft in totaal circa 200 personeelsleden en een omzet van circa 25 miljoen euro per jaar, zegt Schipper. “We zijn een typisch ingenieursbureau, maar klanten vroegen ons om dat wat we ontwikkelen ook te leveren. Dus hebben we in Enschede een assemblagehal waar we ingekochte onderdelen in elkaar zetten. Dat is eigenlijk een heel ander vak, maar het loopt werkelijk storm. Het voordeel is dat onze ontwikkelaars direct en in eigen huis kunnen zien hoe hun constructies in de praktijk werken. Ze kunnen meteen corrigeren, indien nodig.” DEMCON is een belangrijk toeleverancier op het gebied van hightech systemen, met onder meer ASML en FEI als klanten uit deze regio. Daarnaast heeft het bedrijf een belangrijke industriële tak voor de bouw van speciale machines. “We presenteren tijdens een klantendag volgende week een machine, bestemd voor de universiteit van Nothingham. Océ heeft een metaljet kop ontwikkeld. Die is vergelijkbaar met een schrijfkop voor een inkjet printer, maar in plaats van inkt schiet deze vloeibare metaaldruppeltjes tot 2000 graden. Wij hebben daar de machine omheen gebouwd. Dit het eerste exemplaar en we zijn in overleg met Océ om deze markt verder te verkennen.” Een sterk groeiende divisie van DEMCON is de medische, zegt Schipper. “Die maakt inmiddels de helft van onze omzet uit. Daar paste de overname van Macawi hier in Son heel goed bij. Net als de overname van Inbiolab in Groningen. De kennis van dat bedrijf is een goede aanvulling voor de ingenieurs van Macawi. Daarnaast hebben we ook nog Finapres in Amsterdam overgenomen. Behalve wat we livesupport noemen, hulp bij functies van het lichaam zoals beademing, spelen we ook een belangrijke rol in de diagnosehulpmiddelen en bij het ontwikkelen en bouwen van operatierobots.  Artsen in staat stellen via een kijkgat hele tumoren te verwijderen. Dit is echt een tak van sport die enorm in ontwikkeling is.” Schipper wil met zijn bedrijf kansen grijpen en daardoor verder groeien. “We willen nadrukkelijker dan tot nog toe naar het buitenland kijken. In Münster in Duitsland hebben we al een verkoopkantoor en we vinden het daar eigenlijk heel leuk. Duitsland is echt een industrieland waar wordt gewaardeerd hoe we hier werken. Op onze beurt kunnen wij hier veel van hen leren.”

Baby’s beademen met hightech van Macawi

René Schott is een van de werknemers van Macawi. Dat bedrijf ontstond in 2010 toen Dräger zijn vestiging in Son, ooit een onderdeel van Philips, sloot. Met vijf mensen en de patenten die horen bij een nieuw beademingssysteem gingen ze verder met de ontwikkeling daarvan. Sinds 2 jaar hoort het bedrijf bij DEMCON en daardoor kreeg de verkoop een flinke impuls. “Sindsdien hebben we veel meer klanten. Ons beademingsapparaat kan in iedere omstandigheid worden gebruikt. Of het nu bij de intensive care in het ziekenhuis of in een ambulance of helikopter is. Bovendien past het apparaat zich aan de patiënt aan. Of het nu een volwassene is of een prematuur geboren baby.” Met de overname van Inbiolab kan het apparaat nog beter gaan werken, zegt Schott. “ Nu al laat ons apparaat zich leiden door de patiënt. Ademt die in, dan wordt een lichte onderdruk gemeten en schiet het apparaat onmiddellijk te hulp door lucht te geven. Inbiolab is in staat met plakkertjes op de borst de werking van de ademhalingsspieren te meten. Hierdoor kunnen we onze machine nog sneller laten reageren en de eigen ademhaling echt ondersteunen. Het is mooi werk, vooral als je hoort dat dankzij ons apparaat te vroeg geboren kinderen toch kunnen overleven.”

Aspergerobot van DEMCON Enschede vervangt werk van tien personen

aspergesteker Saxion

Artikel Tubantia 18 juni 2015.
Het Enschedese technologiebedrijf DEMCON heeft een robot ontwikkeld die asperges op precies het goede moment uit de grond kan steken. Daardoor kunnen aspergetelers het arbeidsintensieve steken, dat veelal door Polen gebeurt, laten uitvoeren door een volautomatische machine. Tot op heden is het aspergesteken grotendeels handwerk. De arbeiders moeten ongeveer elke twee dagen de rijen langs om te kijken of de asperges klaar zijn om gestoken te worden. Vrijdag wordt in Brabant een demonstratie gegeven met het in Enschede gebouwde prototype.

TechForFuture-project
DEMCON heeft de asperge-oogstrobot ontwikkeld in het Twentse TechForFuture-project, in samenwerking met hogeschool Saxion en voortbordurend op een vinding van de Brabantse ondernemer Ad Vermeer. Die had een methode bedacht om met behulp van een grondradar te meten wanneer asperges hun kop boven het zand willen uitsteken en dus rijp zijn voor de oogst.

Saxion
DEMCON tekende voor de mechanica en elektronica van de machine en Saxion heeft een systeem ontwikkeld om het steekmechanisme naar de juiste plek te leiden. Die steekunit moet de asperge ondergronds lossteken en uit het bed halen. De robot wordt achter een tractor gehangen die meerdere rijen tegelijk kan bestrijken. De tractor kan continu doorrijden en toch onderweg asperges steken, doordat een bak ‘even’ blijft stilstaan en vervolgens weer naar voren schiet.

Automatisering
Volgens de bedenker Ad Vermeer kan de machine een hectare per uur bestrijken en daarmee het werk van tien personen vervangen. „Ik heb uitgerekend dat mijn systeem 60.000 minder handarbeiders vergt als het wereldwijd wordt toegepast. Dus ja, dan kunnen de Polen wel thuisblijven. Daar komt bij dat het voor telers steeds moeilijker wordt om die werknemers te vinden; ze moeten ze van steeds verder uit Oost-Europa weghalen.”

De machine gaat om en nabij de half miljoen euro kosten. Vermeer verwacht er met zijn bedrijf Cerescon jaarlijks 30 miljoen omzet mee te halen. Waar de productie gaat plaatsvinden is nog niet beslist, maar DEMCON-directeur Dennis Schipper zegt dat zijn bedrijf daar wel voor in de markt is.

aspergesteker Saxion

Artritis scherp getimed in beeld

hemics

Hemics ontwikkelde een methode om de ontstekingsactiviteit te visualiseren bij reumatoïde artritis. Een niet-invasief systeem, Handscan geheten, meet optisch de doorbloeding van gewrichten door de handen en polsen van de patiënt te scannen. Cruciaal voor een betrouwbare beeldvorming is de timing van het scannen. DEMCON kwam met een fpga-oplossing voor de aansturing en regelde daarin tegelijkertijd de veiligheid.

Lees hier het gehele artikel
Bits & Chips, editie 5

bits_chips_2015_juni_hemics

DEMCON neemt Inbiolab over

DEMCON logo

Slimmer beademen dankzij beter meten

High-end technologieleverancier DEMCON heeft het Groningse Inbiolab overgenomen. Inbiolab is specialist in het meten van spierspanning in ademhalingsspieren, bijvoorbeeld van tevroeggeboren kinderen. Die expertise is interessant voor DEMCON-onderdeel Macawi Medical Systems, dat beademingsapparatuur ontwikkelt en produceert voor patiënten van alle leeftijden. “Met hun specialisme kunnen we onze technologie nog intelligenter maken”, zegt Macawi’s CTO Geert van Dijk.

Bij de ademhaling speelt het middenrif, of diafragma, een belangrijke rol. Door aanspannen van het diafragma, een spier, neemt de borstholte in omvang toe, als aanzet tot inademen. Als bij een patiënt die wordt beademd het aanspannen kan worden gemeten, dan kan de beademing door de apparatuur worden gesynchroniseerd met de eigen (zwakke) ademhaling. Dat geeft een beter resultaat. In het Universitair Medisch Centrum Groningen is hier jarenlang onderzoek naar gedaan in samenwerking met andere academische ziekenhuizen in binnen- en buitenland. In 2010 werd Inbiolab opgericht om de techniek, onder de naam Dipha, naar de markt te brengen.

Uitgekiende signaalverwerking
De meetmethode die Inbiolab heeft ontwikkeld is gebaseerd op het meten van spierspanning, het zogeheten oppervlakte elektromyogram (sEMG). Dit EMG wordt gemeten met sensoren in plakkers of een band op de huid van de patiënt. Een concurrerend product meet het EMG met een sonde die in de slokdarm wordt ingebracht; deze invasieve methode is belastend voor de patiënt, zeker voor tevroeggeborenen. Technisch is meting op de huid, dus op grotere afstand van het diafragma, wel een uitdaging. Hier ligt dan ook de expertise van Inbiolab: het meten van een zwak EMG-signaal, dat ook nog eens 1.000-voudig wordt overstemd door de EMG-activiteit van het nabije hart. Het is een kwestie van uitgekiende signaalverwerking met geavanceerde hardware (versterkers) en slimme software (algoritmes).

De toekomst voor beademing
Deze meetmethode is uiterst interessant voor Macawi Medical Systems, dat beademingsapparatuur ontwikkelt en produceert. Een zogeheten hoogdynamische centrifugaalblower maakt het mogelijk om met één apparaat – door alleen het wisselen van de slangen – elke patiënt, van prematuren tot volwassene, te beademen. Macawi werkt voortdurend aan optimalisatie van deze beademingstechnologie, vertelt CTO Geert van Dijk. “Wij zoeken bijvoorbeeld naar verbeterde methodes voor de synchronisatie van de beademing. Nu kijken we nog naar de flow- of de drukverandering, maar die zijn het gevolg van de eigen inspanning van patiënt; dan ben je eigenlijk al te laat. Als je in een vroeger stadium zou kunnen herkennen dat de patiënt begint met inademen, dan kun je hem helpen en gaat hij zich comfortabeler voelen. Met het specialisme van Inbiolab kunnen we onze technologie nog intelligenter maken. ‘Patient ventilation synchronisation’ is de toekomst voor beademing.” Alle reden dus voor DEMCON, waarvan Macawi onderdeel uitmaakt, om te besluiten tot overname van Inbiolab.

Continuïteit
Op zijn beurt stond Inbiolab open voor die overname, vertelt projectmanager Jurryt Vellinga. “Wij zochten al langer contact met marktpartijen, zoals fabrikanten van beademingsapparatuur. Onder de paraplu van DEMCON kunnen wij gebruik maken van hun uitgebreide engineeringmogelijkheden, hun kwaliteitssysteem en andere voordelen. Macawi praat met dezelfde partijen als wij; het levert dus synergie op als wij gaan samenwerken.” Ook in personele zin, want Patrick Kleuskens, de managing director van Macawi, zal bij Inbiolab de dagelijkse leiding op zich nemen. Vellinga: “Alle bedenkingen uit de markt worden weggenomen door de combinatie van Inbiolab met DEMCON en Macawi.”

IC en meer
De partners gaan nieuwe ontwikkelprojecten opstarten, richting klinische toepassing. Binnen twee jaar verwacht Inbiolab het eerste product te lanceren, met als toepassing de IC voor prematuren, meldt Vellinga. “Dat hopen we snel uit te breiden naar de IC voor volwassenen.” Hij ziet ook kansen voor andere toepassingen, zoals het monitoren van chronische longpatiënten of het screenen van benauwde kinderen. En naast de ademhaling zijn er heel andere lichaamsfuncties waaraan met de methode van Inbiolab kan worden gemeten. “We hebben al een project gedaan voor het meten aan de bekkenbodemspieren van mensen die incontinent zijn. Ook kunnen we EMG-activiteit in de hersenen meten. Dat gebeurt met plakkers op het hoofd van de patiënt; je hoeft geen naalden meer in de schedel te prikken.”

Springplank
De overname van Inbiolab past in de strategie van DEMCON om te groeien op de internationale markt voor medische technologie, verklaart Michiel Jannink, verantwoordelijk voor de medische business unit van de gehele DEMCON groep. “Zij vormen een versterking van het aanbod aan beademingsproducten van Macawi. Belangrijk voor DEMCON omdat Macawi onze marktpositie in met name Duitsland versterkt en een boost geeft aan onze productie. Daarnaast zien we kansen voor de ontwikkeling van andere medische producten.” Vooralsnog blijft Inbiolab in Groningen gehuisvest. “Daar hebben de onderzoekers hun netwerk in de life sciences en de hightech opgebouwd”, verklaart Jannink. “Dat is interessant voor ons. Op termijn kunnen zij voor DEMCON een springplank vormen om de activiteiten in Noord-Nederland uit te breiden.”

The connecting power of systems engineering

Vector, Light Plug Tool

DEVELOPMENT OF THE LIGHT PLUG TOOL

The development of a tool for installing connectors on optical fibres, which is a delicate task, posed a number of challenges. The tool will be
used by unskilled operators and many of the processes that were previously performed manually had to be reinvented completely for
automated operation. The case of the so-called Light Plug Tool demonstrates the power of the Systems Engineering approach.

Universele, gebruiksvriendelijke, compacte en robuuste tool voor het verbinden van twee glasvezeluiteinden.

Mikroniek, edition 2.

Read here the article; Mikroniek Vector